separator

Ieperboog

De Ieperboog is een term die vooral aan de Eerste Wereldoorlog doet denken. Vier jaar lang zouden de Britten en de Duitsers er met elkaar vechten. Het gevolg is een oorlogslandschap waar honderd jaar later nog steeds sporten van te zien zijn. De talloze kerkhoven niet in het minst.

 

Samen met andere partners werken we aan het project Water-Land-Schap. Zo richten we samen met de lokale inwoners het landschap opnieuw in, zodat het landbouw- en drinkwaterwinningsgebied sterk staat tegen klimaatuitdagingen zoals plotse overstromingen, droge zomers met captatieverbod, erosieproblematiek…