separator

Samenwerking

Een regionaal landschap ijvert voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit. Dit gebeurt in samenwerking met de “open-ruimtegebruikers” van een streek.

 

Overheidsinstellingen:

 

Verenigingen:

 

We betrekken zoveel mogelijk de streekbewoners bij onze werking via o.a. cursussen, studiedagen en publieksevenementen.

 

Algemene Vergadering, Raad van Bestuur

Zowel de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Westhoek vzw, als de Raad van Bestuur, zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van deze “open-ruimtegebruikers”.