De Westhoektoers zijn ook verkrijgbaar in bezoekerscentra De Palingbeek te Zillebeke en De Blankaart te Woumen