Werken in De Kattenputten af

Op dinsdag 12 maart stelde het Regionaal Landschap Westhoek de gerealiseerde inrichtingswerken in De Kattenputten voor. De voorbije twee jaar coördineerden ze de werken die plaatsvonden in het Natuurpunt reservaat.

 

Poel ruimen

Op sommigen plekken in de poel werd een sliblaag van 40 cm verwijderd, waardoor het water langer vastgehouden wordt in die geruimde zones. Langs de poel werd achterstallig hakhoutbeheer uitgevoerd. Enerzijds om de graafwerken mogelijk te maken, maar anderzijds zorgt dit ook voor een betere lichtinval op de poel. Dat alles versterkt de leefomgeving van de aanwezige kamsalamanders.

 

Vleermuisbunker

Voor de vleermuizen die er overwinteren, kwamen twee nieuwe stalen poorten aan de vleermuisbunkers. Die poorten zijn vandalisme bestendig, voorkomen dat er verstoring is tijdens de winterslaap en zorgen voor een verbeterd overwinteringsklimaat in bunkers.

 

Samenwerking

De totaalkost van de inrichtingswerken bedraagt 16.155,32 euro en wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van Agentschap voor Natuur en Bos in kader van het PSN project ‘Kattenputten’ (PSN2019-26/19-000044).