separator

Onderhoud

Hagen scheren

Na de aanplanting zorgt het Regionaal Landschap twee jaar voor het onderhoud. Nadien kun je steeds een beroep doen op vzw ’t Boerenlandschap. Dit is een vereniging van boeren en burgers die hagen scheert.

 

Naast het scheren van hagen, verhuurt de vzw ook:

  • een schijveneg voor niet-kerende bodembewerking
  • een compostkeerder (voor het composteren van bedrijfseigen restmateriaal),
  • een draadmachine (voor het afspannen van weide of tuin)
  • een houtsplijtmachine

 

Daarnaast kunnen landbouwers bij ’t Boerenlandschap eveneens terecht voor het beheer van perceelranden.

 

Alle informatie: www.boerenlandschap.be

Loket Onderhoud Buitengebied

Doelstelling: het efficiënt organiseren van het beheer van landschappelijke en recreatieve infrastructuur in de Westhoek in samenwerking met steden en gemeenten.

 

Hieronder verstaan we:

  • hagen
  • houtkanten
  • laanbeplanting langs gemeentewegen of openbaar domein
  • paden op recreatieve routes of netwerken

 

We maken een plan op voor het beheer van die groenstroken en recreatieve verbindingen.