separator

Zorgen voor natuur

Eén natuur, duizend levens

Op vandaag zijn een derde tot de helft van alle planten- en diersoorten in België bedreigd. De achteruitgang hangt jammer genoeg samen met menselijke activiteit… en dat willen wij graag veranderen.

 

Het Regionaal Landschap:

  • onderneemt voor vele soorten actie op het terrein. Hiervoor werken we samen met landbouwers.
  • ondersteunt het veldwerk van vrijwilligers van natuurverenigingen.
  • voert specifieke actieplannen uit voor enkele bedreigde soorten. Bijvoorbeeld voor de geelgors, kamsalamander en eikelmuis.

 

Zo werken we aan de instandhouding en uitbreiding van deze zeldzame diersoorten op het platteland.

 

De meeste vogels en vleermuizen hebben het tegenwoordig knap lastig. Met de provinciale campagne “Buitengewone Soorten” doen we hier iets aan. De inzet van de vrijwilligers en de gastvrijheid van de boeren liggen al vele jaren aan de basis van dit succesvol project. Wil je de aanwezigheid van soorten doorgeven, helpen inventariseren of nestkasten helpen ophangen? Contacteer Natuurwerkgroep De Kerkuil.

De natuur stopt niet aan de grens!

Op 1 oktober 2016 ging het Europese Interreg V-project Tous Eco-Citoyens! (Iedereen Eco-Burger) – kortweg TEC! – van start. Binnen dit 3 jaar lopende project slaan 12 Vlaamse, Waalse en Franse partners de handen in elkaar. Samen zullen we een grensoverschrijdende strategie uitvoeren om de biodiversiteit in de grensregio te versterken. Biodiversiteit stopt immers niet aan de grens!

 

Hiervoor zullen 10 actieplannen opgemaakt en tot uitvoering gebracht worden:

  • 7 kenmerkende soorten: ringmus, kamsalamander, geelgors, eikelmuis, bruine kiekendief, steenuil, blauwborst
  • 3 typische leefgebieden(habitats): heggenlandschap en hagen, akkerranden en beekkanten, boomgaarden, houtkanten en ruigtes.

 

Meer info: http://tous-eco-citoyens.over-blog.com/

 

Facebook: https://www.facebook.com/Tous-Eco-Citoyens-1748360025435829/

 

Het project TEC! ging van start in oktober 2016 in het kader van het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Met ondersteuning van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met cofinanciering van de Provincie West-Vlaanderen.