separator

Jouw poel

Een parel in de natuur zijn de poelen. Met het massaal verdwijnen van veedrinkpoelen verdween ook veel waardevol waterleven. Na een grondige inventarisatie blijkt dat de kamsalamander nog op een aantal onverwachte plaatsen in onze streek voorkomt. De kamsalamander is een Europees bedreigde diersoort. Wij graven nieuwe poelen of ruimen bestaande poelen in de buurt zodat de populatie kamsalamander verder kan uitbreiden. Zin om amfibieën te helpen inventariseren of een poel te graven? Contacteer Miguel Depoortere via 051 54 59 62 of miguel.depoortere@rlwesthoek.be.