separator

Jouw poel

Poelen zijn onmisbare parels in ons landschap! In tijden van klimaatverandering vormen ze belangrijke waterbuffers. Maar we mogen ze ongetwijfeld voornamelijk als “parels” definiëren omdat er een ganse rijkdom aan biodiversiteit mee verbonden is.

 

Kleine waterdraak

Zo vormen ze onder andere een onmisbare schakel in het leven van de Europees beschermde – maar bedreigde – kamsalamander, onze grootste watersalamander. De Westhoek is op Vlaams niveau een kernregio voor zijn instandhouding. Het Regionaal Landschap zet dan ook volop in op terreinacties om de lokale populatie(s) te beschermen én te ondersteunen. De kleine waterdraakjes hebben nood aan een cluster van geschikte voortplantingspoelen, gelegen op korte afstand van elkaar. Binnen het poelenproject wordt heel wat kraanwerk verzet.

 

Zin om amfibieën te helpen inventariseren of een poel te graven? Contacteer Matti Pisman via 0486 76 04 06 of matti.pisman@rlwesthoek.be.