Regionale Landschappen enthousiast over Vlaams Houtkantenplan

Vorige week, tijdens het landschapssymposium georganiseerd door de 16 Vlaamse regionale landschappen, lanceerde minister van Omgeving Zuhal Demir het Vlaamse Houtkantenplan. Het streefdoel? Samen met lokale besturen en partners het houtkantennetwerk kwalitatief en kwantitatief versterken tegen 2030. Dit doel kunnen wij als regionale landschappen alleen maar toejuichen. De Vlaamse regionale landschappen maken al jaren werk van het behoud en de verbetering van houtkanten, hagen, heggen, dreven e.d. in het buitengebied en zijn dus de partner bij uitstek die hier de opvolging kunnen doen.

 

Houtkanten in het landschap

Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen, die namens de regionale landschappen mee de pen vasthield bij de opmaak van het plan, reageert positief op het gelanceerde Houtkantenplan:

“Wij zijn zeer verheugd dat er voor het eerst in Vlaanderen werk is gemaakt van een geïntegreerd plan, dat door vele partners mee gedragen is.

Houtkanten zorgen voor een groene dooradering in het buitengebied en zijn omwille van tal van redenen van cruciaal belang: ze vormen een habitat voor heel wat (bedreigde) soorten, maken landbouwgebieden weerbaarder tegen klimaatverandering en geven vorm aan onze streken. Houtkanten zijn echter vaak van iedereen en niemand. Ze worden vergeten, versnipperd en dreigen zelfs helemaal te verdwijnen.

 

Regionaal Landschap partner bij uitstek

Regionale landschappen zetten daarom al jaren in op de versterking van het houtkantennetwerk in Vlaanderen. Met dit plan wordt er een stevige impuls gegeven om op het ingeslagen pad verder te gaan. Er is goed nagedacht over een integrale visie: er gaat aandacht naar beheer, versterking van houtkanten door aanplantingen, onderhoud van reeds bestaande houtkanten maar ook naar communicatie, kennisuitwisseling, handhaving en wetenschappelijk onderzoek. Er kunnen verdere partnerschappen opgezet worden en we hebben er alle vertrouwen in dat het minister Zuhal Demir menens is met dit plan waardoor er ook de nodige budgetten tegenover de verschillende acties gezet worden”.

 

Landschapscharter

Het houtkantenplan past perfect in de visie die de regionale landschappen samen met 31 partners in het eerste Vlaamse landschapscharter neerschreven.