Meer dan 4 km nieuwe houtkanten

[PERSBERICHT] MEER DAN 4 KM AAN NIEUWE HOUTKANTEN IN DE WESTHOEK  

De Vlaamse overheid lanceerde een tijdje terug een oproep om een uitgebreider houtkantennetwerk aan te leggen tegen 2030. Ook in West-Vlaanderen werd hierop gereageerd, goed voor meer dan 4 km aan nieuwe houtkanten, en dit allemaal in de Westhoek!

Koolstofopslag
Regionaal Landschap Westhoek vzw bood aan om de gemeenten in haar werkingsgebied te ontzorgen en de projectdossiers rond houtkantenplannen te concretiseren en te begeleiden. Vijf gemeenten gingen hierop in: Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Poperinge en Zonnebeke. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van de vzw, is blij met het enthousiasme: “Houtkanten zijn belangrijke elementen in het landschap. Ze zorgen voor een biodivers en klimaatbestendig platteland. Met de aanplantingen in deze vijf gemeenten slaan we meer dan 430 ton CO2 op. We halen met deze dossiers € 55.068,18 binnen die naar de Westhoek vloeit.”

Win-win voor landbouw, biodiversiteit, klimaat en toerisme
Ook de steden en gemeenten zelf zijn tevreden met de plannen. “Dit houtkantenplan helpt ons om onze ambitie te verwezenlijken om 1 boom per inwoner te planten,” aldus Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge. Ook Martin Obin, schepen van Landelijke wegen in Diksmuide ziet een win-win voor iedereen: “Het houtkantenplan zorgt voor beschutting voor landbouwdieren, maar versterkt ook de biodiversiteit. Tot slot hebben we met het verfraaid uitzicht een extra toeristische troef.”

In Poperinge wordt een houtkant aangelegd rond de Bommelaarsbeek. Schepen van Groenbeheer Ben Desmyter: “De volledige site staat in het teken van onze lokale strijd tegen de klimaatverandering. De houtkant vormt een nuttige, groene buffer.” Charlotte Castelein, schepen van Milieu in Koksijde beaamt dit: “Een houtkant brengt karakter in het landschap en maakt de omgeving meteen een stuk klimaatrobuuster.” In Zonnebeke ten slotte heeft de houtkant een dubbel gebruik, naast de meerwaarde op vlak van biodiversiteit. “De houtkant draagt bij tot een verkeersveiligere situatie op die locatie, dus dat zijn meteen twee vliegen in één klap,” besluit Johan Demonie, schepen van Openbaar groen in Zonnebeke. De uitvoering van de plannen voorziet het Regionaal Landschap Westhoek vzw in de komende winter.

noot aan de redactie
Voor meer informatie over het houtkantenplan kunt u steeds terecht bij Stijn Adriaen, landschapsmedewerker van Regionaal Landschap Westhoek vzw via stijn.adriaen@rlwesthoek.be of op het nummer 0477 53 18 57