separator

Een project starten

HOE GA JE AAN DE SLAG?

 1. Maak een campagnepagina aan voor 15 januari 2019.
 2. Bij de indiening van je project, maak je een schatting van het bedrag dat je nodig hebt om het initiatief te realiseren. Projecten hebben een totaalbudget van minimum € 1.000 en maximum € 15.000.
 3. Tel er 5% van je doelbedrag extra bij, want dat is de service fee voor het gebruik en de expertise van het crowdfundingplatform.
 4. Binnen de week krijg je feedback van het Regionaal Landschap Westhoek. We geven, waar nodig, tips om je initiatief te verfijnen.
 5. Eind januari 2019 woon je samen met de andere deelnemers een workshop bij om vlot en efficiënt je crowdfundingcampagne op te zetten. Crowdfunden betekent dat je o.a. je eigen netwerk aanspreekt om in jouw project te investeren.
 6. Uiterlijk 15 februari beslist de jury a.d.h.v. een aantal criteria of je al dan niet een bijdrage van 50% vanuit het Landschapsfonds Westhoek ontvangt en je dus slechts de helft van je beoogde doelbedrag moet verzamelen via crowdfunding.
 7. Vanaf 20 februari loopt de crowdfunding. Die duurt tussen de 4 en de 8 weken. Een team van experts begeleidt je bij het opzetten van de crowdfundingcampagne. Door middel van crowdfunding haal je geld op om je groen initiatief te realiseren. Daarnaast toont de crowdfunding ook het draagvlak aan van je initiatief en zorgt het voor meer zichtbaarheid in je omgeving. Zo voelen meer en meer mensen zich betrokken.
 8. Je streeft uiteraard naar het ophalen van 100% van je doelbedrag. Maar niet elke campagne is even succesvol. Om het geld dat je via de campagne hebt verzameld ook effectief te ontvangen, moet je minimum 80% van het doelbedrag ophalen. In samenspraak met het Regionaal Landschap Westhoek bepaal je hoe je de realisatie van jouw project kan aanpassen aan dit bedrag, zodat je alsnog van start kan gaan.
 9. De bijdrage van het Landschapsfonds Westhoek wordt zichtbaar gemaakt op de teller wanneer 20% van het doelbedrag is opgehaald en er minstens 20 verschillende supporters zijn. Meteen komt de eerste 40% van het Landschapsfonds Westhoek zichtbaar. Als jullie dan nog 30% binnenhalen, schenkt het Landschapsfonds Westhoek de laatste 10%.
workshop haagvlechten

10. Indien een project tijdens de campagne boven 100% van de doelstelling komt, dan communiceert de initiatiefnemer via de online pagina van het project wat hij gaat doen met de extra donaties.

11. Wanneer je alle centen verzameld hebt, kun je met jouw groen initiatief aan de slag!

WIE KOMT IN AANMERKING?

Heb je dus een initiatief, of bundel je de krachten met heel de straat? Ben je lid van een vereniging en broeden jullie op een idee? Alles is mogelijk!

 

Slechts enkele voorwaarden:

 • Het project moet uitgevoerd worden in één van de gemeenten in de Westhoek (zie kaartje)
 • Het project is kleinschalig en situeert zich in en rond het dorp of de buurt
 • Het project versterkt de natuur en het omliggende landschap, zorgt voor mooie rust- en ontmoetingsplekjes in je dorp of buurt en brengt de bewoners dichter bij elkaar
 • Iedereen moet kunnen genieten van jullie project
 • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de lokale, provinciale, Vlaamse of federale overheid
 • Er is een realistische planning, begroting en een realistisch plan voor de campagne en het project
 • Er is een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de doelstelling te halen als om het project tot een succes te maken
 • Er is een duidelijk idee over de opvolging van het project

 

Deze oproep is gericht naar bewoners, groepjes van bewoners en verenigingen. Lokale besturen, scholen of zorginstellingen komen niet in aanmerking.

kaart

Kriebelt het al om aan de slag te gaan? Start jouw project!

Verantwoordelijkheden als initiatiefnemer

 • Als initiatiefnemer houd je jouw schenkers tijdens de campagne op de hoogte van de voortgang van je campagne door regelmatig teksten, foto’s en filmpjes op de projectpagina op de online pagina van het project te plaatsen.
 • Als initiatiefnemer ben je ervoor verantwoordelijk om, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen of klachten van je schenkers.
 • Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering, monitoring en evaluatie van het project. Daaronder valt tevens het nakomen van afspraken over beloningen. Als initiatiefnemer ben je ook verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van formele toestemmingen (vergunningen e.d.) voor de uitvoering van het project. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zaken rondom de uitvoering van het project.

VRAGEN?

Contacteer ons via mail of 0471 42 22 09.