separator

Een project starten

HOE GA JE AAN DE SLAG?

 1. Maak een campagnepagina aan.
 2. Bij de indiening van je project, maak je een schatting van het bedrag dat je nodig hebt om het initiatief te realiseren. Projecten hebben een totaalbudget van minimum € 1.000 en maximum € 10.000.
 3. Tel er 5% van je doelbedrag extra bij, want dat is een solidariteitsfee voor sociale projecten van ‘Een hart voor West-Vlaanderen’.
 4. Binnen de week krijg je feedback van het Regionaal Landschap Westhoek. We geven, waar nodig, tips om je initiatief te verfijnen.
 5. Je woont een workshop bij om vlot en efficiënt je crowdfundingcampagne op te zetten. Crowdfunden betekent dat je o.a. je eigen netwerk aanspreekt om in jouw project te investeren.
 6. De jury beslist a.d.h.v. een aantal criteria of je al dan niet een bijdrage van 50% vanuit het Landschapsfonds Westhoek ontvangt en je dus slechts de helft van je beoogde doelbedrag moet verzamelen via crowdfunding.
 7. Jij beslist vanaf wanneer de crowdfunding loopt. Die duurt maximum 6 weken. Een team van experts begeleidt je bij het opzetten van de crowdfundingcampagne. Door middel van crowdfunding haal je geld op om je groen initiatief te realiseren. Daarnaast toont de crowdfunding ook het draagvlak aan van je initiatief en zorgt het voor meer zichtbaarheid in je omgeving. Zo voelen meer en meer mensen zich betrokken.
 8. Wanneer je alle centen verzameld hebt, kun je met jouw groen initiatief aan de slag!

WIE KOMT IN AANMERKING?

Heb je dus een initiatief, of bundel je de krachten met heel de straat? Ben je lid van een vereniging en broeden jullie op een idee? Alles is mogelijk!

 

Slechts enkele voorwaarden:

 • Het project moet uitgevoerd worden in één van de gemeenten in de Westhoek (zie kaartje)
 • Het project is kleinschalig en situeert zich in en rond het dorp of de buurt
 • Het project versterkt de natuur en het omliggende landschap, zorgt voor mooie rust- en ontmoetingsplekjes in je dorp of buurt en brengt de bewoners dichter bij elkaar
 • Iedereen moet kunnen genieten van jullie project
 • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de lokale, provinciale, Vlaamse of federale overheid
 • Er is een realistische planning, begroting en een realistisch plan voor de campagne en het project
 • Er is een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de doelstelling te halen als om het project tot een succes te maken
 • Er is een duidelijk idee over de opvolging van het project

 

Deze oproep is gericht naar bewoners, groepjes van bewoners en verenigingen. Lokale besturen, scholen of zorginstellingen komen niet in aanmerking.

kaart

Kriebelt het al om aan de slag te gaan? Start nu jouw project!

Veertien initiatiefnemers deden het jou al voor. Ze namen deel aan het traject en haalden al hun centen op. Dien ook jouw idee in!

Verantwoordelijkheden als initiatiefnemer

 • Als initiatiefnemer houd je jouw schenkers tijdens de campagne op de hoogte van de voortgang van je campagne door regelmatig teksten, foto’s en filmpjes op de projectpagina op de online pagina van het project te plaatsen.
 • Als initiatiefnemer ben je ervoor verantwoordelijk om, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen of klachten van je schenkers.
 • Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering, monitoring en evaluatie van het project. Daaronder valt tevens het nakomen van afspraken over beloningen. Als initiatiefnemer ben je ook verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van formele toestemmingen (vergunningen e.d.) voor de uitvoering van het project. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zaken rondom de uitvoering van het project.

VRAGEN?

Contacteer ons via mail of 0495 35 13 77.