separator

Geelgors

De geelgors – of op z’n West-Vlaams de gèspiet – is een klein zangvogeltje, waarbij de mannetjes een felgele kleur hebben. Vanaf het vroege voorjaar tot diep in de zomer is hij vooral te herkennen aan z’n typische zang die klinkt als het aanzwellende deuntje uit de 5de symfonie van Beethoven.

 

Ondertussen is de geelgors bijna volledig verdwenen uit West-Vlaanderen. Enkel in de Westhoek kun je hem in de grensstreek Vlaanderen-Frankrijk nog her en der aantreffen. Klik op het kaartje en bekijk of jij in “geelgorsgebied” woont!

kaart Geelgoors
rechten: Miel Ferdinande
rechten: Miel Ferdinande

Wat kun je zelf doen?

De Provincie West-Vlaanderen en verschillende partners – waaronder het Regionaal Landschap Westhoek – maken werk van enkele acties ten voordele van de geelgors. Zo kunnen landbouwers en particulieren binnen het “geelgorsgebied” in aanmerking komen voor specifieke maatregelen:

  • Aanplant van nieuwe hagen en/of houtkanten: de geelgors vindt beschutting in hagen en houtkanten. Ben je zelf geïnteresseerd in het laten aanplanten van nieuwe hagen en/of houtkanten?
  • Vlechten van hagen: voor de opkomst van de prikkeldraad werden hagen gevlochten om te voorkomen dat het vee door de dichte, ondoordringbare haag kon ontsnappen. In de bestaande “geelgorsgebieden” biedt het Regionaal Landschap je nu het vlechten van je landschappelijke haag gratis aan! Want een dichte, gesloten haag, die ook vlak tegen de grond voldoende dichtgegroeid is, biedt de ideale broedgelegenheid voor een koppeltje geelgorzen.
  • Voor het uitvoeren van achterstallig beheer aan hagen, heggen en knotbomen kan je bij ons terecht. Voor het knotten van wilgen kan onze knotploeg gratis bij je langskomen. Contacteer ons voor meer info of een afspraak!
  • Tijdens het voorjaar en de zomer hebben geelgorzen nood aan insectrijke graslanden en zaden van kruiden. Een bloemenrijk grasland of bloemenweide zijn voor de geelgors dus ideaal om hun kostje bijeen te scharrelen. Gedurende de winterperiode zijn ze dan weer afhankelijk van granen. Een perceeltje met overwinterende granen in de buurt van een haag of houtkant biedt een gedekte tafel om de winter door te komen. Als landbouwer kan je – via een beheerovereenkomst – een jaarlijkse financiële vergoeding hiervoor bekomen van de Vlaamse Landmaatschappij.
  • Als landbouwer binnen het “geelgorsgebied” kun je gratis zaad verkrijgen voor de groenbemester Japanse Haver als je van plan bent om de groenbemester voor 31 augustus in te zaaien.

 

Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken via mail of via 051 54 59 62!