Eerste zwaluwtil in de Westhoek

Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te helpen, werd in het domein van Sport Vlaanderen in Woumen de eerste zwaluwtil in de Westhoek geplaatst. Op een 6 meter hoge paal kwam een constructie met een groot aantal nestplekken bij elkaar. Zwaluwen zijn nu eenmaal koloniebroeders. Een vijftal leerlingen van ’t Saam uit Diksmuide stak de constructie in elkaar.

Even geduld

De zwaluwtil komt er om extra nestlocatie te bieden in de buurt. Meestal is zo’n til echter pas na vier jaar bewoond, nog even geduld dus! Ondertussen kunnen ook mussen en mezen gebruik maken van de nieuwe infrastructuur. De zwaluwtil sensibiliseert ook de lokale bevolking en heeft een educatieve waarde: je ziet namelijk goed wat huiszwaluwen doen, hoe ze heen en weer vliegen …

Meldpunt voor zwaluwen

Verschillende partners werken al even rond de zwaluw. Zo brengt Natuurwerkgroep De Kerkuil broedlocaties in kaart. Zwaluwnesten kunnen gemeld worden via http://natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/contact/meldpunt-zwaluwen.

Ooievaarsnest

Naast de zwaluwtil, komt er ook een ooievaarsnest op één van de daken op dezelfde site. De ooievaar is namelijk in opmars in Europa, ook bij ons. Meestal betreft het overzomerende, niet-broedende exemplaren. Vorig jaar was de verbazing groot toen voor het eerst zich een koppel vestigde in Merkem en er twee jongen succesvol uitvlogen. Ondertussen zijn ze terug en wie weet volgen andere koppels hun voorbeeld.

De zwaluwtil en het ooievaarsnest komen er na een mooie samenwerking tussen het Regionaal Landschap Westhoek vzw, de provincie West-Vlaanderen, Sport Vlaanderen Woumen, ’t Saam Campus Cardijn, Natuurwerkgroep De Kerkuil en Natuurpunt.