Het poldergebied ‘De 3 Mussen’ ligt in de Handzamevallei tussen Diksmuide, Beerst en Vladslo. Sinds 2011 voert het Regionaal Landschap Westhoek hier grootschalige graafwerken uit. Dit doen we in samenwerking met verschillende landbouwers. We rekenen op de steun van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Diksmuide. In totaal herstelden we al 8.3km private grachten, 2.5km laantjes en 37 weddings (dit zijn poelen langs een gracht). We vernieuwden ook alle weideafsluitingen.

 

Door deze graafwerken krijgt het gebied een betere afwatering. Het vee krijgt terug beter toegang tot het water. Ook de natuur- en landschapswaarden worden verhoogd met nieuwe kansen voor onder andere de beschermde kamsalamander en de zwanebloem. Vele vogelsoorten zoals de zomertaling zullen meeprofiteren van de nieuwe look!

Drie Mussen