Crowdfunding voor groene buurtinitiatieven

Op 26 augustus lanceerden het Regionaal Landschap Westhoek en de Provincie West-Vlaanderen het Landschapsfonds Westhoek officieel. Het fonds roept iedereen op om een groen buurtidee in te dienen. Ze begeleiden de initiatiefnemers in hun crowdfundingscampagne en als die slaagt, draagt het fonds zelf de helft van de nodige centen bij om het project te realiseren.

Pluktuinen en voedselbosjes

De oproep is gericht naar privépersonen, een buurt die zich verenigt of echte verenigingen die een leuk idee hebben. Dat kan gaan van een bosje of boomgaard in de buurt aanplanten, een buurttuin uitbreiden, een groen speelelement of vlindertuin om de hoek aanleggen tot een levende uitkijktoren, waterrijke natuur, bloemenlinten, geveltuintjes … Geen idee is te gek. Het gaat om kleinschalige groeninitiatieven in of nabij het dorp of de buurt.

Crowdfunding

Initiatiefnemers hoeven slechts de helft van het nodige bedrag in te zamelen, want het Landschapsfonds Westhoek legt de andere helft bij (tot maximum € 5.000). Dat fonds wordt gespijsd door de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en daarnaast ook bedrijven uit de regio. Het Streekfonds West-Vlaanderen beheert het fonds. Het Regionaal Landschap Westhoek begeleidt de deelnemers in hun traject.

Al tien succesverhalen

Het Landschapsfonds Westoek realiseerde eerder al een try-out waarbij tien gevarieerde ideeën naar voren kwamen. Alle deelnemers slaagden toen in hun opzet en haalden, soms verrassend makkelijk, hun centen bijeen. Zo verscheen een boomgaard in Veurne, een bloemenlint in Houhulst, een schaapskudde in Ieper…

Zelf een groen idee?

Initiatiefnemers kunnen zich tot 26 november aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. Begin december volgen ze een workshop om vlot een crowdfundingcampagne op te zetten. Op de website staan getuigenissen van eerdere initiatiefnemers en nog meer info over het traject. Meer info via nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 0495 35 13 77.